Projekty gospodarcze i biznesplany

Specjalizujemy się w opracowaniu projektów gospodarczych oraz biznesplanów na zlecenie Inwestorów, realizujących duże inwestycje, finansowane kapitałem obcym. W ramach usługi oferujemy wykonanie profesjonalnej dokumentacji z rzetelną projekcją finansową popartą analizami strategicznymi, zgodną z oczekiwaniami międzynarodowych Instytucji Finansowych. Mając świadomość, iż przekazane nam informację, w ramach realizowanego zlecenia, istotnie wpływają na uzyskanie przez naszych Partnerów Biznesowych przewagi konkurencyjnej - gwarantujemy poufność, zarówno na etapie tworzenia dokumentów, jak i po zakończonej współpracy.  W efekcie naszej pracy każdy Inwestor, otrzymuje profesjonalny biznesplan oraz streszczenie wykonawcze w j. polskim oraz w wersji językowej dostosowanej do kraju Instytucji Finansującej. 100 Proc. naszych projektów przeszło pozytywne niezależne audyty zewnętrzne, których opinia jest podstawą do wypłaty środków pożyczkowych.